Įmonės bendruomenę ir klientus informuojame, kad tam tikrų asmens duomenų tvarkymas, susijęs su esama situacija dėl koronaviruso (COVID-19) yra suderinamas su Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR).

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pateikia informaciją ČIA.

Įmonėje duomenys tvarkomi atsakingai ir yra saugūs. Informuojame, kad įmonėje asmenys duomenys tvarkomi teisėtai, vadovaujantis BDAR, trečioms šalims teikiami: – duomenų subjektams sutikus, esant aiškiai apibrėžtiems tikslams ir konkrečiam duomenų gavėjui, – įstaigoms ar organizacijoms pagal teisės aktų reikalavimus.  

Įmonėje veiklos asmens duomenų apsaugos srityje vykdomos vadovaujantis BDAR, reglamento įgyvendinamaisiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymu, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos patvirtintais teisės aktais ir rekomendacijomis.   

Kilus klausimams ar neaiškumams dėl asmens duomenų apsaugos, prašome kreiptis

Telefonas: 8-37-352612 El.paštas: info@mikrotestas.lt